Crew description

Descriptions are written in the preferred language of the chief of the crew. Contact co@gathering.org for help.

  Ledergruppen Closed for applications

  Ledergruppen er sammen med generalsekretær TGs øverste ledelse, og rapporterer til styret i KANDU. Ledergruppen består av tre fagledere (med stemmerett), to ombud (et for crew og et for deltakere), økonomiansvarlig og koordinator. Ledergruppen nedsettes/velges året før TG, og har ofte og jevnlige møter gjennom høsten og vinteren.

  Ledergruppen kan kontaktes på tg18organizers@gathering.org.

  Koordinator Closed for applications

  Koordinator er ansvarlig for ledergruppens samarbeid og progresjon. Koordinator utpekes av ledergruppen selv, og ivaretar gjennom staben funksjoner som enten omhandler ledergruppen selv eller oppgaver som går på tvers av fagområder.

  Koordinator kan kontaktes på koordinator@gathering.org.

  Koordinator:Stab Closed for applications

  Koordinator:Stab er et nytt crew for TG18! Crewet vil bestå av en liten gruppe mennesker som skal ivareta oppgaver som gitt i eget mandat fra ledergruppen, blant annet innenfor crewrekruttering (Crew For a Day, Crew-swap o.l.), statistikk og analyse med mer.

  Crewet vil også ivareta noen praktiske oppgaver tilknyttet å være kontaktpunkt for eksterne leverandører, som billettsystemet, og det kan bli aktuelt at crewmedlemmer fungerer som vara for koordinator i ledergruppemøter.

  Det er med andre ord en bred portefølje som skal dekkes – og her blir det mulighet for stor innflytelse i utførelse og planlegging av egne oppgaver.

  Det er ingen konkrete opptakskrav som skal dekkes, men medlemmene må

  • kunne jobbe strukturert og målrettet
  • være villige til å signere KANDUs taushetserklæring
  • være gode til å jobbe i små team så vel som alene

  Det er ingen spesielle ferdigheter ut over dette som kreves, men til sammen er det viktig at noen i crewet har noe kompetanse på statistikk og kvantitativ metode. Staben vil bli liten, 2-3 personer i tillegg til koordinator, så dette blir en fin gjeng med varierte oppgaver både før, under og etter TG18.

  Siden store deler av oppgavene vil skje før og etter påsken 2018, vil det være muligheter for at 1-2 av medlemmene i crewet kan jobbe med et annet crew under selve TG18, om det er ønskelig. Skriv i så fall det i søknaden, så vil koordinator drøfte muligheten med chiefen for det crewet du ønsker.

  Økonomi

  Økonomigruppa har ansvar for økonomien til The Gathering. Arbeidet er fordelt på det rådgjevande (budsjettering, likviditetsplanlegging, budsjettkontroll m.m.) til operative (bilagsføyring, handsaming av kontantkasse osv).

  I motsetning til dei fleiste crew er arbeidet vårt året rundt. Ein kveld i veka samlast vi på Frivillighetshuset for å jobbe med økonomisakar. Merk at dette ikkje er påkravd av dei som søkjer - men eit ope tilbod om du ynskjer å delta.

  Det krevast ikkje noko formell kompetanse, vi rettleier og sørgjer for oppgåver som passer for deg samstundes som at det ikkje skal bli keisamt. Vil du bry deg på planlegging og statistikk med meir? Null stress - det skal du få om du ynskjer det .-)

  Vil du sjå ein rask presentasjon om oss og oppgåvane våre? Presentasjon (Google)

  Core:Logistics Closed for applications

  Logistikk sørger for logistikk tjenester for The Gathering, Dette inkluderer transport av materiell og personer innkjøp, lagring, utlevering av utstyr og varemottak. Siden vi har mest og gjøre før og etter arrangement forventes det at søkere har mulighet til å stille opp før og etter TG er over. Videre bistår vi KANDU med pakking før arrangement og utpakking etter endt arrangement noe som tar sted en helg 1-3 uker før TG og 2-4 uker etter TG. Grunnet arbeidsoppgaver og ansvar så er i utgangspunktet minimum 18 år aldersgrense, men ved relevant praksis/utdannelse vil dette bli vurdert enkeltvis.

  Førerkort klasse B er noe man bør ha Truckførerbevis er bonus. Førerkort klasse C/CE er sterkt ønsket hos oss Samarbeidsvilje og motivasjon er alltid ønsket hos oss! På logistikk får du gode minner for livet og ikke minst en super påske.

  Core:Sponsor Closed for applications

  Sponsor har ansvar for de aller fleste sponsorer og partnere som er med på TG. Du er en del av et crew som håndterer all kommunikasjon med sponsorer og partnere før, under og etter arrangementet. Som en sponsorkontakt er du TG sitt ansikt mot sponsoren, og er sponsorens bindeledd mot TG-crew og arrangementet generelt.

  Som sponsorkontakt begynner ditt ansvar begynner det øyeblikket kontrakten er signert. Du hjelper med å planlegge aktiviteter hvis sponsoren ønsker det, opprigg og nedrigg, tar hånd om saker som måtte oppstå og legger til rette for at sponsoren gjennomføre TG på best mulig måte. Du kjenner kontrakten til sponsoren og sørger for å sikre at kontrakten blir oppfylt fra TG og sponsor sin side. Du har en selvstendig rolle og står mye på egne ben, men må regne med å samarbeide med andre crew i løpet av arrangementet.

  Etter arrangementet skriver sponsorkontaktene en liten oppsummering til hver av sponsorene. Hensikten med denne er at sponsoren skal kunne bruke dette i sin presentasjon(er) i eget firma om hva innsatsen på TG bestod i. TG skal kunne bruke dette ifbm. videreføring av samarbeid med sponsoren eller innsalg til andre sponsorer ved å vise fram hvordan en eller sponsorer har gjort dette på TG.

  Core:Systems Closed for applications

  Core:Systems er et service-crew som lager og vedlikeholder tekniske løsninger som brukes av andre crew.

  Blant systemene vi støtter finner du:

  • Websidene våre. Innhold levers av Event:Editorial
  • Wannabe
  • SMS-tjenester (via wannabe)
  • Informasjonsskjermer mot delatkere
  • Printing av ID-kort (badge). Design leveres av Event:Profile

  Vi jobber en del lang tid i forkant av TG for å forberede websider, tilpasse wannabe basert på føringer fra ledergruppa og ønsker fra andre crew, godkjenne profilbilder og forbedre systemene vår. På TG starter vi med å printe badge til samtlige i crew, bidrar til å sette opp info-skjermer og gjør mindre tilpasninger i wannabe og på websidene.

  Vi jobber hovedsaklig via Slack og har jevnlig "slack-møter" (med voice). Teknologiene vi er innom er PHP, Python, Javascript og litt annet ut ifra hva som passer til oppgaven. For tiden er det store omstillinger, og vi søker Devops-type mennesker som ønsker å bringe Systems sine systemer inn i en mer moderne fremtid.

  I tillegg til teknisk arbeid blir det en del arbeid opp mot andre crew. Dette går på alt fra resetting profilbilder til tilgangskontroll på gathering.org med mer. Dette gjøres fortløpende.

  Event:Artists-Entertainment Closed for applications

  Artists & Entertainment består av et team som har ansvaret for oppfølgingen av de gjester som er booket til The Gathering. I dette teamet kreves det høy profesjonalitet, og det vil til tider kreve mye arbeid. Arbeid med artister fra tidligere vil være en fordel, men ikke noe krav.

  I dette teamet vil du også arbeide tett med vår Produsent som har ansvaret for bookingen av artister og innslag. Det tidligere navnet på dette teamet var Hospitality.

  Vi har også ansvar for streamer loungen under The Gathering.

  Event:CnA Closed for applications

  CnA eller Competitions & Activities inneholder teamene Game, Creative og Activities. Vi står for konkurranser, workshops, foredrag, leker, aktiviteter og andre kule ting vi kommer på underveis.

  Event:CnA:Activities Closed for applications

  Activities har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteter på scenen og ellers på arrangementet. Her møter du et svært engasjert team med masse ideer og stor gjennomføringsevne. Du arbeider i et høyt tempo, og får mange varierte oppgaver. Vi i dette teamet organiserer bl.a.

  • Cosplay-konkurransen,
  • Fun & Games på scenen,
  • Aktiviteter rundt omkring i Vikingskipet,
  • Lounge

  Lounge er stedet deltakerene kan chille og få nye venner. Her vil også aktiviteter som kort/brettspill, retro gaming og små uhøytidlige konkurranser finne sted.

  Som medlem i dette crewet vil oppgavene være blant annet å holde orden i loungeområdet og sette i gang aktiviteter/konkurranser, og samarbeide med Game og Creative-crewene om dette. Det er viktig at du som søker til dette crewet er sosial og kan by på deg selv.

  Event:CnA:Creative Closed for applications

  Creative er teamet som står for alle de kreative konkurransene, foredragene, workshopene, mentorordning og annet kreativt innhold i vikingskipet i påsken. Vi arbeider både før og under TG.

  Du som søker Creative er engasjert og glad i kreativitet, og klar for å lære nye ting. Det gjør ikke noe om du ikke har gjort dette før - vi gleder oss til å ha deg med på teamet!

  Event:CnA:Game Closed for applications

  Event Competitions & Activities Game er en sammensetning av spill og e-sport interesserte som ønsker å skape konkurranser og aktiviteter for deltagere på The Gathering. Som arrangør organiserer vi alle de spillrelaterte konkurransene på The Gathering. Vi holder turneringer i mange av nåtidens populære spill samt også noen fra fortiden, og har som mål å skape gode minner for både førstegangs deltagere samt mange årige erfarne spillere i konkurransespill, også beskrevet som elektronisk sport (e-sport).

  Vi dekker hele spekteret i turneringens gang, dette omfatter; planlegging, turnerings-struktur og oppsett, informasjon, regler, håndtering av påmeldinger, konflikthåndtering, bedømming, rapportering og generell gjennomføring. For å få til dette har vi alltid behov for mennesker som syntes det er gøy å lage aktiviteter for andre og har erfaringer fra spill og e-sport.

  Game er sammensatt av personer som ønsker å drive med:

  • Planlegging og administrasjon av spill-konkurranser
  • Dommer innenfor e-sport
  • Kommentering og produksjon av e-sport sendinger i samarbeid med Event: Production.
  • Ildsjeler som ønsker å skape spillrelaterte aktiviteter for deltagere på The Gathering.

  Event:Editorial Closed for applications

  Vårt crew har som oppgave å informere deltagere om hva som skjer på The Gathering. Dette skal vi gjøre gjennom sosiale medier og våre nettsider. Vi ser etter selvdrevne personer som kan bidra på en eller gjerne flere av de følgende områdene:

  • Tekst- og bildeproduksjon for nettsider.
  • Bidragsyter for våre sosiale medier.

  I Editorial kan vi love mye frihet, både i hvilke saker man jobber med og i hvilken form det skal presenteres. Mesteparten av vår jobb foregår under The Gathering, men vi behøver også litt hjelp før og etter arrangementet. Er du glad i å skrive, har en engasjerende personlighet for bidrag på sosiale medier, eller synes det er gøy å fortelle historier, så er Editorial crewet for deg.

  Event:PR-Marketing

  Event:PR & Marketing er The Gatherings kommunikasjons- og markedsavdelig. Vi jobber hovedsakelig med intern og ekstern kommunikasjon, markedsføring og PR i alle kanaler, samt strategisk kommunikasjon og pressekontakt. Vi jobber på tvers av hele organisasjonen. Spesielt tett jobber vi med Event:Editorial.

  Virker det spennende? Legg inn en søknad! Vi trenger rådgivere, journalister, fotografer, koordinator og presseverter.

  Spørsmål? Kontakt Simon Valvik på simon@gathering.org eller +47 400 50 100.

  Event:Production:Arena

  Arena har ansvaret for spesifiseringen, riggingen, og avviklingen av lyd, lys, video på vår scene. Vi bistår også de andre teamene med opprigg av stands som tilhører arrangementet. Du som søker dette teamet bør ha tidligere erfaring innenfor ett eller flere områder innenfor sceneteknisk produksjon, men er ikke et krav. Interesserte bes dokumentere eventuelt relevant erfaring fra tidligere i sin søknad.

  Du må ha på en stå på vilje, tørre å utfordre deg selv, og bli utfordret i nye oppgaver.

  Vi står sammen om produksjonen!

  Event:Production:Broadcast

  Broadcast er den crew-gruppen på TG som dekker arrangementet og sender dette live til vår livestreamleverandør. Vi gjør også opptak for opplasting til The Gatherings YouTube-kanal. Vi har i hovedsak fire undergrupper som jobber under avvikling av produksjon

  • Regi
  • VB/Graphics
  • Kameraoperatør
  • Teknisk

  .

  Alle jobber med alt - og som oftest jobber personer i crew med det dem aller helst vil. Om det er regi, VB eller som kameraoperatør.

  Dersom du er interessert i flerkameraproduksjoner, og kanskje har litt erfaring med dette fra før, gjennom skole eller ellers så er dette en ypperlig crew-gruppe som du kan søke på :)

  Event:Production:Video

  Video Production er det crewet som driver med enkameraproduksjon med redigering av video. Vi lager trailere og teasere, samarbeider tett med Editorial, SoMe og Broadcast. Vi har også ansvaret for alt som skal lastes opp til youtube, blant annet liveshow, konserter og foredrag.

  Vi ser etter deg som har lyst til å jobbe med videoproduksjon, enten som klipper, fotograf eller begge deler. Har du erfaring med kameraer, klippeprogrammer og videoproduksjon er det et pluss, men ikke nødvendig. Skriv gjerne i søknaden din hva du har gjort av videoproduksjoner, legg ved eksempler om du har, og hvis du har muligheten til å ta med eget utstyr, evt. hva slags utstyr du har erfaring med.

  Her er noen eksempler på det vi har gjort før.

  .

  Da vi jobber med utenlandske verter er det nødvendig at du er komfortabel med å snakke engelsk. Du må også være både selvstendig og kunne jobbe sammen med andre.

  Event:Production:Visuals

  Visuals har ansvaret for utsmykningen og dekoreringen av alle flater i skipet. Teamet samarbeider tett med Profile, som lager grafisk materiell. I tillegg samarbeider Visuals med Arena der hvor det er behov for sceneteknisk utstyr for å lage flotte effekter.

  Vi trenger ett variert utvalg av mennesker, er du god til å snekkre, male, dekorere, elektronikk eller kanskje bare er full av gode ideer, da burde du søke Visuals!

  Event:Profile

  Event:Profile har ansvaret for TGs grafiske profil og utforming av årets tema. Vi leverer alt av grafisk materiell til andre crew, og mesteparten av dette lages i forkant av TG. Under TG kan du forvente diverse forefallende grafisk arbeid. Vi lager blant annet plakater, design til klesplagg, videografikk, webgrafikk og mye, mye mer.

  Vi behøver folk med erfaring fra et eller flere felt:

  • Trykksaker
  • Design for skjerm
  • Videografikk og 3D

  Vi kan tilby verdifull praktisk erfaring og kule prosjekter til porteføljen din.

  Location:Security Closed for applications

  Som medlem av Security, så forventes det at du er ansvarsfull, og voksen. Alikevel, så tar du deg ikke selv så høytidlig og du er med på å skape glede, gode og trygge rammer for alle som er innom Vikingskipet i påsken.

  Security har faste skift som er på 8 timer. Dette gjør, at du alltid vet når du skal jobbe, siden du jobber samme skift hele tiden. Det betyr også, at du har 16 timer fri i døgnet, hvor du kan gjøre det du selv har lyst til. Husk, søvn er viktig og det forventes at man stiller uthvilt på jobb.

  Vi har dag, kveld og natt som våre 3 skift. Alle blir delt inn i makkerpar, og du og din makker vil sammen løse store, små og interessante oppgaver i løpet av uken. I hovedsak, så vil oppgavene bestå av følgende;

  Adgangskontroll til Vikingskipet Patruljering, både inne og ute Lede evakuering hvis det oppstår en nødsituasjon Håndtere ankomst og avreise for deltagerene Organisere, og drifte parkeringsplassen under innslipp og utslipp

  Den viktigste oppgave du derimot har, er å sørge for at alle som befinner seg i skipet føler seg trygge og godt ivaretatt.

  I tillegg til disse oppgavene, så vil det dukke opp andre ting underveis. Dette kan være alt fra å hjelpe andre crew med å flytte en sofa, til å kunne hjelpe deltagere med å bære inn utstyr. Som medlem av Security vil du komme i kontakt med de alle fleste av deltakerne, crew og andre som befinner seg i skipet.

  Viktige egenskaper for deg som søker Security vil være høflighet, troverdighet, diskresjon og glimt i øyet. Du trenger ikke være stor, skummel og ha sort belte i karate, har du derimot god beslutsomhet, en utadvent tone og vil være med på å skape glede og trygghet for andre, så er det klare fordeler.

  På grunn av krav fra politi og kommune, så må alle søkere ha fylt 18 år innen TG starter.

  MERK: For The Gathering 2018 så vil det bli være mulighet for å bli tatt inn om du er i aldersgruppen 16 til 18 år, og du har gode referanser eller eksisterende medlemmer kjenner deg godt. Dette for å kunne gi nye, unge og fremtidige crewmedlemmer et innblikk i hvordan Security fungerer. Dere vil gå sammen med erfarne vakter som har erfaring fra The Gathering. Dere vil få gjøre de samme oppgavene og være med på alle oppgaver. Eneste som vil bli annerledes, er at i en nødsituasjon skal dere forlate skipet sammen med resten av deltakerne og crewet.

  Location:Service:Akkreditering Closed for applications

  Vår oppgave på TG er i stor grad akkreditering av sponsorer, gjester, artister og andre som skal inn i skipet under arrangementet.

  Til tider kan dette være en hektisk stilling, som krever en stå-på-vilje og godt humør. Fleksibilitet, løsningsorientering og ja-innstilling er viktige stikkord for denne rollen. Her skal alle problemer og utfordringer løses med et smil, og man gis mye ansvar til å ta egne avgjørelser og vurderinger.

  En fordel om du kjenner til systemene rundt TG, og har noe erfaring med lignende arbeid tidligere.

  Rollen vil bli bemannet av 2 personer som vil samarbeide med resepsjonen samt lederne for de forskjellige crewene på TG for å sikre at alle parter får en så god opplevelse av arrangementet som mulig. Man må også være forberedt på litt arbeid i forkant av arrangementet, ettersom de aller fleste som skal akkrediteres er klar i god tid før arrangementstart.

  Location:Service:Crewcare Closed for applications

  Crewcare er en gjeng som alle de frivillige på TG kommer i kontakt med i løpet av påskeuken. Hovedansvaret vil være å sørge for at alle som er TG-crew får det de trenger av mat og drikke. I tillegg, så er gjengen i Crewcare gledesspredere som sprer smil og godt humør til crewet. Når et slitent crew kommer inn for en kopp kaffe, så skal de gjerne få et smil med på kjøpet.

  Crewcare kan deles inn i 2 undergrupper:

  • Kjøkkenpersonell Om du er interessert i matfaget og trives med å lage mat, så er dette noe for deg. Hvert år har vi flere kokkelærlinger og utdannede kokker med på laget, som lager mat til nærmere 500 mennesker hver dag. Dette er en viktig jobb, samtidig som den er meget givende. Tempo og nøyaktighet er stikkord her, samt at man sørger for at kvaliteten er på topp.

  • Servicepersonell Crewcare har et serviceområde som er åpen 24/7. Dette er friområdet til crew, hvor de kan slappe av. Her trenger vi personer som er serviceinnstilte og hyggelige. Har du evnen til å snu en mørk dag om til den beste dagen for alle, hver dag, så passer du rett inn her. Dette er et sosialt crew hvor man kan sette seg ned å prate med crew, kanskje spille litt spill og ellers bli kjent med nye folk. Man har også ansvar for at det til enhver tid er ryddig i dette området og at det vaskes. Man må også vedlikeholde matbuffeen og sørge for at det er nok mat til stede

  Location:Service:Desk Closed for applications

  Service:Desk er crewet som hjelper våre deltakere med stort og smått.

  Vi har 2 lokasjoner. Resepsjon: Her vil alle deltakere som ikke har billett, måtte henvende seg for å få kjøpt billett. Ellers hjelper vi til med alle de fantastiske spørsmålene våre deltakere kommer med. Desken: Lokalisert Sør i Skipet. Her kan deltakere som lurer på stort og smått komme. Vanlige spørsmål er f. eks "Hvor er toalett eller dusj?". Vi har i tillegg en fryser som vi kontinuerlig fyller opp med fryste kjøle elementer som våre deltakere kan bytte til seg, ved å levere inn de gamle.

  I tillegg bemanner vi også TG Shoppen. Den er i samme område som desken. Her selger vi mange fantastiske produkter.

  Som førsteledd opp mot våre deltakere er empati alfa og omega. Hvis du er en person som elsker å hjelpe andre, så er dette crewet for deg.

  Location:Site Closed for applications

  Dette teamet organiserer det meste av det som skjer på gulvet før, under og etter TG. Det innebærer blant annet å organisere soveplasser for crew og deltagere, sørge for vedlikehold av serviceområdet, organisering av søppelrunder og deltagerplasser. Site:Floor jobber tett med de fleste crewene på TG for å søre for at deres ønsker er oppfylt. Det vil også si at Floor skal være tilgjengelige til å hjelpe der det trengs ekstra hender hvis teamet har ledig kapasitet til det.

  Man har ikke en fastsatt skiftordning som de fleste andre crew, så man må være fleksibel i forhold til når man skal arbeide. Under opprigg og den første dagen så kan tempoet være høyt med mange baller i luften samtidig, mens det kan roe seg litt utover i uken. Vi har hele Vikingskipet som arbeidsplass, så man må være forberedt på å kunne gå mye. De travleste periodene er under opprigg og nedrigg, under selve arrangementet har crewet noen faste oppgaver, men det kan fort dukke opp uventede arbeidsoppgaver underveis. Medlemmer av dette teamet må være fleksible og villige til å ta i et tak der det er behov.

  Dette teamet jobber også med strømfordeling til resten av crew, så dersom du har relevant kompetanse innen elektro kan dette være plassen for deg!

  Det er ikke et krav med tidligere erfaring fra TG, men det kan være en stor fordel. Oppgavene kan innebære en del aktivitet bak kulissene i Vikingskipet og det kan være en fordel å vite hvor endel rom, lager og ting befinner seg.

  Om du føler at dette er noe for deg, send inn en søknad og beskriv hvem du er og hvorfor du mener at du passer til dette crewet.

  Location:Tech Closed for applications

  Koordinerende ledd for Location:Tech:*

  Location:Tech:Net Closed for applications

  Location:Tech:Net er crewet for deg som er interessert i nettverk (svitsjing og ruting) og serverdrifting.

  Crewet består både av folk som kan serverdrift og folk som kan nettverk, samt noen som kan begge deler. Sammen er vår hovedoppgave å levere stabilt kjernenett og tjenester (DHCP, DNS, etc), som kobler Vikingskipet på Hamar sammen med resten av verden.

  Tech:Net møter opp i helga før TG, og jobber frem til arrangementet starter med oppsett og konfigurering av nettverket. Under arrangementet deles crewet opp i skift, og vi har døgnkontinuerlig drift frem til vi rigger ned etter TG.

  Før TG prøver vi å gjennomføre både sosiale og faglige samlinger, og vi har kanskje noen kvelder med mottak og håndtering av utstyr før og etter påskeuka. Det er selvfølgelig en fordel om flest mulig kan bistå med dette.

  Vi byr på mye læring i et løssluppent miljø med høy hack-faktor, erfaringen av å sette opp og drifte nettverk og systemer for 5000+ mennesker, faglig nettverksbygging og mye moro.

  Vi ønsker folk med godt humør og stå-på-vilje, gode kunnskaper innenfor nettverk og/eller serverdrift samt kreativitet og evne til å lære seg nye ting raskt – gjerne i krevende situasjoner når et eller annet kritisk er nede.

  Spesielt for serverdrift er det en fordel om man kan programmere litt, og du bør gjerne vite når det er riktig med et hack og når det er riktig med en skikkelig løsning (og kunne se forskjellen på de to). Tradisjonelt blir det brukt Linux (Debian) på servere, og TG benytter i hovedsak Juniper-utstyr på nettverk. Du trenger dog ikke snakke flytende junos eller debian, om du har god forståelse for fagene.

  Høres dette ut som noe for deg? Da er det bare å sende avgårde en søknad om å få være en del av TG-crewet og Tech:Net under TG18! Er det noe du lurer på, ta kontakt med karlsen@gathering.org

  Location:Tech:Support Closed for applications

  Location:Tech:Support er crewet for deg som er teknisk anlagt, interessert i nettverk, og som er villig til å gjøre en innsats for at TG skal være best mulig for deltagerne.

  Primæroppgavene til Location:Tech:Support kan deles inn i tre bolker: før, under og etter TG.

  Før TG starter har vi ansvaret for å koble opp hele nettet i Vikingskipet. Vi trekker kabler fra kjerneswitcher ut til deltagerplassene og trådløse aksesspunkter, og vi trekker infrastrukturen ellers rundt i skipet. Dette er en stor og krevende jobb, og krever full innsats i dagene før TG starter.

  Under TG er Location:Tech:Support ansvarlig for vedlikehold og support på nettverket i Vikingskipet, i samarbeid med Location:Tech:Net. I tillegg utfører vi generell PC-support overfor brukerne, og sørger for at deres TG-tid foran PC'en blir best mulig på alle måter. Det er derfor viktig at du i tillegg til nettverkskompetanse også har erfaring og kompetanse innen operativsystemer, generelt PC og programvare. Etter TG er det tid for nedrigg. Alt av nettverksutstyr og -kabler skal plukkes ned, pakkes sammen og sorteres/telles. Akk, dette høres slitsom ut tenker du... og det er det, til tider! Men det er også vanvittig gøy, og vanvittig lærerikt! Du får ta del i ett av verdens største datapartyer, og du er med på å rigge opp et gigantisk nettverk på kun et par dager. Under opp- og nedrigg jobber alle mann kontinuerlig og man får en ypperlig anledning til å bli kjent med alle de nye menneskene. Under arragementet blir crewet delt opp i forskjellige team, og jobber i 8 timers skift. De resterende 16 timene står til fri disposisjon for crewmedlemmene.

  Hva vi krever av deg?

  • Gode kunnskaper innen nettverk
  • Gode kunnskaper innen operativsystemer, generell PC-bruk og programvare
  • Stor arbeidsvilje og god arbeidsinnsats
  • Godt humør
  • Viljen til å bidra til et bedre TG enn noen gang!

  Hva du kan forvente av oss?

  • En fantastisk uke med masse nye og hyggelige mennesker som gjør alt for at du og alle andre skal ha det best mulig
  • Masse spennende arbeidsoppgaver
  • Forhåpentligvis ny kompetanse du kan ta med deg videre
  • Nye bekjentskaper
  • Mye moro

  Høres dette ut som noe for deg? Da er det bare å sende i vei en søknad om å få være en del av TG-crewet og Location:Tech:Support under TG18!