Crew description

Descriptions are written in the preferred language of the chief of the crew. Contact co@gathering.org for help.

    Core:Logistics Closed for applications

    Logistikk sørger for logistikk tjenester for The Gathering, Dette inkluderer transport av materiell og personer innkjøp, lagring, utlevering av utstyr og varemottak. Siden vi har mest og gjøre før og etter arrangement forventes det at søkere har mulighet til å stille opp før og etter TG er over. Videre bistår vi KANDU med pakking før arrangement og utpakking etter endt arrangement noe som tar sted en helg 1-3 uker før TG og 2-4 uker etter TG. Grunnet arbeidsoppgaver og ansvar så er i utgangspunktet minimum 18 år aldersgrense, men ved relevant praksis/utdannelse vil dette bli vurdert enkeltvis.

    Førerkort klasse B er noe man bør ha Truckførerbevis er bonus. Førerkort klasse C/CE er sterkt ønsket hos oss Samarbeidsvilje og motivasjon er alltid ønsket hos oss! På logistikk får du gode minner for livet og ikke minst en super påske.