Crew description

Descriptions are written in the preferred language of the chief of the crew. Contact co@gathering.org for help.

    Core:Sponsor Closed for applications

    Sponsor har ansvar for de aller fleste sponsorer og partnere som er med på TG. Du er en del av et crew som håndterer all kommunikasjon med sponsorer og partnere før, under og etter arrangementet. Som en sponsorkontakt er du TG sitt ansikt mot sponsoren, og er sponsorens bindeledd mot TG-crew og arrangementet generelt.

    Som sponsorkontakt begynner ditt ansvar begynner det øyeblikket kontrakten er signert. Du hjelper med å planlegge aktiviteter hvis sponsoren ønsker det, opprigg og nedrigg, tar hånd om saker som måtte oppstå og legger til rette for at sponsoren gjennomføre TG på best mulig måte. Du kjenner kontrakten til sponsoren og sørger for å sikre at kontrakten blir oppfylt fra TG og sponsor sin side. Du har en selvstendig rolle og står mye på egne ben, men må regne med å samarbeide med andre crew i løpet av arrangementet.

    Etter arrangementet skriver sponsorkontaktene en liten oppsummering til hver av sponsorene. Hensikten med denne er at sponsoren skal kunne bruke dette i sin presentasjon(er) i eget firma om hva innsatsen på TG bestod i. TG skal kunne bruke dette ifbm. videreføring av samarbeid med sponsoren eller innsalg til andre sponsorer ved å vise fram hvordan en eller sponsorer har gjort dette på TG.