Crew description

Descriptions are written in the preferred language of the chief of the crew. Contact co@gathering.org for help.

    Event:Production:Visuals

    Visuals har ansvaret for utsmykningen og dekoreringen av alle flater i skipet. Teamet samarbeider tett med Profile, som lager grafisk materiell. I tillegg samarbeider Visuals med Arena der hvor det er behov for sceneteknisk utstyr for å lage flotte effekter.

    Vi trenger ett variert utvalg av mennesker, er du god til å snekkre, male, dekorere, elektronikk eller kanskje bare er full av gode ideer, da burde du søke Visuals!