Crew description

Descriptions are written in the preferred language of the chief of the crew. Contact co@gathering.org for help.

    Koordinator Closed for applications

    Koordinator er ansvarlig for ledergruppens samarbeid og progresjon. Koordinator utpekes av ledergruppen selv, og ivaretar gjennom staben funksjoner som enten omhandler ledergruppen selv eller oppgaver som går på tvers av fagområder.

    Koordinator kan kontaktes på koordinator@gathering.org.