Crew description

Descriptions are written in the preferred language of the chief of the crew. Contact co@gathering.org for help.

    Ledergruppen Closed for applications

    Ledergruppen er sammen med generalsekretær TGs øverste ledelse, og rapporterer til styret i KANDU. Ledergruppen består av tre fagledere (med stemmerett), to ombud (et for crew og et for deltakere), økonomiansvarlig og koordinator. Ledergruppen nedsettes/velges året før TG, og har ofte og jevnlige møter gjennom høsten og vinteren.

    Ledergruppen kan kontaktes på tg18organizers@gathering.org.