Crew description

Descriptions are written in the preferred language of the chief of the crew. Contact co@gathering.org for help.

    Event:Press-Communications

    Press Communications er pressekontakten til The Gathering. Dette teamet fasiliterer "presserommet", et kontaktpunkt for journalister og skribenter som besøker arrangementet. De holder også kontakt med presse som ønsker å omtale TG i forkant av arrangementet.