Crew description

Descriptions are written in the preferred language of the chief of the crew. Contact co@gathering.org for help.

    KANDU:Økonomi Closed for applications

    Økonomigruppa har ansvar for økonomien til The Gathering. Arbeidet er fordelt på det rådgjevande (budsjettering, likviditetsplanlegging, budsjettkontroll m.m.) til operative (bilagsføyring, handsaming av kontantkasse osv).

    I motsetning til dei fleiste crew er arbeidet vårt året rundt. Ein kveld i veka samlast vi på Frivillighetshuset for å jobbe med økonomisakar. Merk at dette ikkje er påkravd av dei som søkjer - men eit ope tilbod om du ynskjer å delta.

    Det krevast ikkje noko formell kompetanse, vi rettleier og sørgjer for oppgåver som passer for deg samstundes som at det ikkje skal bli keisamt. Vil du bry deg på planlegging og statistikk med meir? Null stress - det skal du få om du ynskjer det .-)