Crew description

Descriptions are written in the preferred language of the chief of the crew. Contact co@gathering.org for help.

  Core:Sponsor

  Hvem er Sponsor? Er det de som skal gjøre TG kommersielt? Sellouts? Neida, vi er gjengen som sørger for at vi får sponsorer, samarbeidspartnere, utstillere og så videre på plass i påskehytta. De siste årene har Sponsor forandret seg en del, det vil det nok gjøre i årene fremover også da det alltid er rom for forbedringer å vi må sørge for at kompetansen videreføres på en god måte.

  Hoveddelen av jobben vår skjer i forkant og etter arrangementet, kontrakter skal skrives, avtaler på plass, utstillere skal tegnes inn og det økonomiske skal gå rundt. Evalueringer skal ut, arrangementet skal vurderes og vi må sørge for at alle har fått igjen det de hadde med seg av utstyr, folk og fe.

  Vi arbeider selvfølgelig en hel del under arrangementet også med å sørge for at alle involverte parter er fornøyde og blir godt ivaretatt. Det gjør at vi samarbeider spesielt tett med resten av crew. Sponsor Loungen skal møbleres, dekoreres og holdes ren pent og pyntelig for de som trenger en liten pust i bakken, samt sørge for at de får i seg en vel fortjent matbit.

  Vårt mål er relativt enkelt, hver eneste sponsor og utstiller skal ønske å komme tilbake neste år.

  I år vil teamet være betydelig mindre enn tidligere, samt at de aller fleste vil inkluderes i alle deler av arbeidet vi gjør.