Crew description

Descriptions are written in the preferred language of the chief of the crew. Contact co@gathering.org for help.

  Event:Art:Visuals Closed for applications

  Visuals har ansvaret for dekor og utsmykning av Vikingskipet i tråd med årets tema.

  Gjennom tett samarbeid med Event:Profile utarbeider vi ideer og planer for dekorering av hallen, slik at tema framstår som en visuell helhet fra det grafiske til det fysiske. Vi vil også ha tett samarbeid med Event:Achievements om oppbygning av tema gjennom handling og aktiviteter. Vi kan for eksempel jobbe sammen om utforming av steder og gjenstander i hallen som er knyttet til spesifikke achievements.

  Man kan få ansvar for gjennomføring av sitt eget dekorprosjekt eller velge å jobbe med et spesifikt fagfelt på tvers av dekorprosjektene.

  Eksempel på oppgaver:

  • Jobbe kreativt med ideer og konsepter for dekor i samarbeid med Profile og Achievements
  • Lage arbeidsskisser og konstruksjonstegninger
  • Organisere innkjøp av materiell i samarbeid med andre crew
  • Legge plan for opprigg av dekor
  • Inkludere og briefe crewmedlemmer som skal bistå Visuals under opprigg

  I forkant av TG vil vi møtes og ha et par kreative workshops, i tillegg til jevnlige møter via Slack/Skype. Som medlem av Visuals er det en fordel om du kan møte allerede lørdag/søndag i påsken, men det er ikke et krav.

  For å gjennomføre det hele, behøver vi folk med ulik bakgrunn og kunnskap. Under er noen eksempler på relevant erfaring, men om du mener du har noe å bidra med, vil vi gjerne høre fra deg uansett! :)

  • Håndverker eller lærling i håndverksfag
  • Div. kunstfag
  • Elektronikk og lys

  Vi kommer også til å ha en god del oppgaver som ikke krever spesielle forkunnskaper. Det viktigste er at du er interessert i å jobbe sammen med andre kreative mennesker for at TG skal se helt fantastisk ut.