Crew description

Descriptions are written in the preferred language of the chief of the crew. Contact co@gathering.org for help.

    Event:Produksjon:Arena Closed for applications

    Arena har ansvaret for spesifiseringen, riggingen, og avviklingen av lyd, lys, video på vår scene. Vi bistår også de andre teamene med opprigg av stands som tilhører arrangementet. Den tredje og siste tingen dette crewet skal bistå med er riggtekniske løsninger for dekorasjoner i skipet, som passer opp mot årets tema.

    Du som søker dette teamet bør ha tidligere erfaring innenfor ett eller flere områder innenfor sceneteknisk produksjon, men er ikke et krav. Interesserte bes dokumentere eventuelt relevant erfaring fra tidligere i sin søknad.

    Du må ha på en stå på vilje, tørre å utfordre deg selv, og bli utfordret i nye oppgaver.

    Vi står sammen om produksjonen!