Crew description

Descriptions are written in the preferred language of the chief of the crew. Contact co@gathering.org for help.

  KANDU:Ombud Closed for applications

  KANDU:Ombud består av Crewombudet, Deltakerombudet og deres assistenter.

  Crewombudet og Deltakerombudet velges av styret i KANDU.

  Crewombudet / CO er crewmedlemmenes representant i ledergruppen for The Gathering, og arbeider for at crewets interesser blir ivaretatt. Crewombudet skal passe på at crewet har forsvarlige rammer for arbeid, og skal være et kontaktpunkt, for eksempel ved konflikter man ikke får løst på annet vis.
  Årets crewombud er Martin Torp D'Alessandro.
  CO kan kontaktes per e-post: co@gathering.org

  Deltakerombudet / DO er deltakernes representant og talerør i ledergruppen for The Gathering, og arbeider for at deltakernes interesser blir ivaretatt. Deltakerombudet håndterer saker som ikke faller naturlig innenfor andre crew, som når deltakere trenger noen å snakke med, klager/misnøye, og mer. Deltakerombudet håndterer også saker som gjelder tilrettelegging, ledsagere og spesielle behov og ønsker.
  Årets deltakerombud er Morgan Olsen.
  DO kan kontaktes per e-post: do@gathering.org (kan leses og besvares av alle ombud - underlagt taushetsplikt) eller morgan@gathering.org (direkte til hovedombudet).
  DO kan også kontaktes per telefon. Telefonnummeret publiseres på gathering.org

  Det er ikke mulig å søke plass i dette crewet. Crewombudet og Deltagerombudet velger ut en felles arbeidsgruppe med hensyn til kontinuitet, erfaring, og personlige egenskaper.
  Samtlige medlemmer i teamet har taushetsplikt.