Crew description

Descriptions are written in the preferred language of the chief of the crew. Contact co@gathering.org for help.

  KANDU:Systemstøtte Closed for applications

  KANDU:Systemstøtte er et service-crew som lager, vedlikeholder og drifter mange av de tekniske løsninger som brukes av andre crew på TG samt KANDU ellers. KANDU:Systemstøtte er en helårsgruppe med faste medlemmer. Vi søker etter midlertidige medlemmer som vil være med før, under og etter TG og arbeide primært med The Gathering-relaterte oppgaver.

  Blant systemene vi støtter finner du:

  • Websidene våre. Innhold levers av Event:Editorial
  • Wannabe
  • SMS-tjenester (via wannabe)
  • Informasjonsskjermer mot delatakere
  • Printing av ID-kort (badge). Design leveres av Event:Profile
  • Drift av web-servere, epost-tjenester, samhandlingstjenester o.l. og mye mer

  Vi jobber en del tid i forkant av TG for å forberede websider, tilpasse Wannabe basert på føringer fra ledergruppa og ønsker fra andre crew, godkjenne profilbilder og forbedre systemene våre. På TG starter vi med å printe badge til samtlige i crew, setter opp info-skjermer og gjør mindre tilpasninger i Wannabe og på websidene.

  Vi jobber hovedsaklig via Slack og har jevnlig "slack-møter" (med voice). Teknologiene vi er innom er PHP og Python, med noen innslag av andre språk. For tiden er det store omstillinger, og vi søker DevOps-type mennesker som ønsker å bringe TG sine støtte-systemer inn i en mer moderne fremtid.

  Det er ikke forventet at noen er eksperter på alt. Det er sammen vi er gode. Og samtlige i crew lærer mye nytt hvert eneste år.

  I tillegg til teknisk arbeid blir det en del arbeid opp mot andre crew. Dette går på alt fra resetting profilbilder til tilgangskontroll på Gathering.org med mer. Dette gjøres fortløpende.