Crew description

Descriptions are written in the preferred language of the chief of the crew. Contact co@gathering.org for help.

  Koordinator:Stab

  Koordinator:Stab vil bestå av en liten gruppe som skal ivareta oppgaver som er gitt i eget mandat fra ledergruppen, blant annet innenfor crewrekruttering (CFAD, Crew-swap o.l), statistikk og analyse med mer.

  Crewet vil også ivareta noen praktiske oppgaver tilknyttet å være kontaktpunkt for eksterne leverandører, som billettsystemet, og det kan bli aktuelt at crewmedlemmer fungerer som vara for koordinator i ledergruppemøter.

  Det er med andre ord en bred portefølje som skal dekkes – og her blir det mulighet for stor innflytelse i utførelse og planlegging av egne oppgaver.

  Det er ingen konkrete opptakskrav som skal dekkes, men medlemmene må

  • kunne jobbe strukturert og målrettet
  • være villige til å signere KANDUs taushetserklæring
  • være gode til å jobbe i små team så vel som alene Det er ingen spesielle ferdigheter ut over dette som kreves, men til sammen er det viktig at noen i crewet har noe kompetanse på statistikk og kvantitativ metode. Staben vil bli liten; to personer i tillegg til koordinator, så dette blir en fin gjeng med varierte oppgaver både før, under og etter TG.

  Siden store deler av oppgavene vil skje før og etter påsken, vil det være muligheter for at medlemmene i crewet kan jobbe med et annet crew under selve TG om det er ønskelig. Skriv i så fall det i søknaden, så vil koordinator drøfte muligheten med chiefen for det crewet du ønsker! :-)