Crew description

Descriptions are written in the preferred language of the chief of the crew. Contact co@gathering.org for help.

  Partner Closed for applications

  Vil du være med på å forme arrangementet ved å skaffe inntekter og nye muligheter gjennom sponsorer og partnere? Vi trenger 3-4 partneransvarlige!

  Som medlem i teamet vil du få ansvaret for partnerskapene til en av Twitch-kanalene TGTV, Game og Creative. Du vil jobbe med partneransvarlig om å finne gode sponsorer og partnere, gjøre avtaler med dem og sørge for at våre forpliktelser er oppfylt i gjennomføringen av programmet på kanalen.

  Oppgaver:

  • Kartlegge aktuelle partnere og lage kule prosjekter sammen med teamet
  • Kontakte og avtale samarbeid
  • Følge opp partneren i løpet av arrangementet
  • Sikre at avtalene holdes fra begge sider

  Registrer deg og søk her