Crew description

Descriptions are written in the preferred language of the chief of the crew. Contact co@gathering.org for help.

    Location:Service:Akkreditering Closed for applications

    Vår oppgave på TG er i stor grad akkreditering av sponsorer, gjester, artister og andre som skal inn i skipet under arrangementet.

    Til tider kan dette være en hektisk stilling, som krever en stå-på-vilje og godt humør. Fleksibilitet, løsningsorientering og ja-innstilling er viktige stikkord for denne rollen. Her skal alle problemer og utfordringer løses med et smil, og man gis mye ansvar til å ta egne avgjørelser og vurderinger.

    En fordel om du kjenner til systemene rundt TG, og har noe erfaring med lignende arbeid tidligere.

    Rollen vil bli bemannet av 2 personer som vil samarbeide med resepsjonen samt lederne for de forskjellige crewene på TG for å sikre at alle parter får en så god opplevelse av arrangementet som mulig. Man må også være forberedt på litt arbeid i forkant av arrangementet, ettersom de aller fleste som skal akkrediteres er klar i god tid før arrangementstart.